MPLS VPN Hizmetleri

İşNet Sanal Ağ - VPN Hizmeti’yle Türkiye’nin Neresinde Olursa Olsun Tüm Şube ve Ofisleriniz Artık Merkez Ofisiniz Kadar Yakın
Globalleşme yolunda hızla ilerleyen günümüz iş dünyasında, gelişen teknolojiyle birlikte artık her yer ulaşılabilir konuma geldi. Şirketler ürün ve hizmetlerini daha çok müşteriye ulaştırabilmek için hem bulundukları ülkede hem de faaliyet alanları kapsamına giren bölgelerde açtıkları ofis ya da şubeleriyle iş alanlarını genişletiyorlar.

Birbirinden farklı konumlarda bulunan çok sayıdaki ofisi veya şubeyi güvenli bir erişim altyapısı üzerinden ortak bir kurumsal ağda buluşturmaksa, dağınık yapıya sahip kurumların temel ihtiyacı olarak öne çıkıyor.

Dünyanın bir noktasından çok uzakta bulunan başka bir noktasına kolayca erişmek ise, iletişimi destekleyen teknolojilerin büyük bir ilerleme kaydetmesiyle beraber artık mümkün hale geldi.

İşNet’in güvenilir, hızlı, sağlam ve son teknolojiyle donatılmış İşNet Omurgası üzerinden sunulan İşNet Sanal Ağ - VPN Hizmetleri, kurumların tüm şube ve lokasyonlarının güvenli iletişim ağları üzerinden özel şirket ağına katılımını sağlıyor. Böylece kurumlar daha fazla esneklik ve iş sürekliliği garantisi avantajını da elde ediyor.

İşNet, 81 ilde bulunan PoP noktalarıyla kurumların Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış ofisleri arasında yüksek hızda ve kalitede, güvenli ve sürekli ses, görüntü ve veri bağlantısı kurabilmesini sağlıyor. 

MPLS VPN ve VPLS hizmetiyle kritik uygulamalardan daha iyi performans alabilmek için sanal ağ üzerindeki trafik aynı zamanda talep ve ihtiyaçlara göre önceliklendirerek düzenlenebiliyor. 

Layer2 VPN Hizmetleri
Ethernet trafiği MPLS omurgasından iletilmektedir.
Her bir şube doğrudan müşteri merkezinde sonlandırılmaktadır.
Her bir şubenin trafi k bilgisi önce merkeze ulaşmakta, ardından diğer şubelere iletilmektedir.
IP yönetimi sadece müşteri tarafında yapılmaktadır.
Sanal özel ağ üzerinde trafik, farklı noktalar arasında doğrudan kablo çekilmiş gibi şeffaf olarak iletilmektedir
Servis sağlayıcı, müşterinin trafi ğini bağımsız olarak Layer2 üzerinden taşımaktadır.
Müşterinin yönlendirme tablosu kendi mesh yapısı içinde yer almaktadır. Müşteri yönlendirmeleri servis sağlayıcıdan şeffaf olarak geçmektedir.
IP yönetimi sadece müşteri tarafında yapılmaktadır.
Layer3 VPN Hizmetleri
IP Trafiği MPLS omurgası üzerinden iletilmektedir.
Her bir şubenin trafik bilgisi İşNet PoP noktalarında sonlandırılmaktadır.
Her bir şubenin trafik bilgisi tercih ediliyorsa merkeze gelmeden doğrudan diğer şubelere iletilebilmektedir.
IP yönetimi hem müşteri tarafında, hem İşNet yönlendiricilerinde yapılabilmektedir.
Servis sağlayıcı müşterinin Layer3 yönlendirme tablosuna dahil olabilmektedir.
Müşterinin uç yönlendiricileri, yönlendirme tablolarını servis sağlayıcıdan almakta ve uygulamaktadır.
Servis sağlayıcı, ağ yönetim yükünü müşteriden alarak kendisi üstlenmektedir. Böylece tanım yapma, problem saptama ve çözme gibi süreçler kolaylaşmaktadır.

IP Sec VPN Hizmetleri
IP Sec VPN Hizmeti Nedir?
IP Sec VPN, İşNet merkezi güvenlik duvarı ile İnternet üzerinden güvenli bir tünel oluşturarak, farklı lokasyonlardaki ofis ve birimleriniz arasında uygun maliyetler ile yüksek güvenlikli veri iletişimi sunmaktadır.

Özellikleri
 • 16 Mbps'e kadar limitsiz, upload (yükleme) ve download (indirme) için farklı bağlantı hızı sunan asimetrik veri iletişimi sağlanır. İndirme hızı, yükleme hızına göre daha yüksektir.
 • Verileriniz ADSL hatlar üzerinden İşNet MPLS omurgasına aktarılır. MPLS omurgasında VPN gerçekleştirilir.
 • Ofislerinize yerleştirilecek ADSL modemler üzerinden IP SEC VPN gerçekleştirilebilir.
 • ADSL ürünlerinde izleme hizmeti sağlanmaktadır.
Avantajları
 • Ekonomiktir, asimetrik veri iletim yapısı bütçenizi korur, ihtiyaç duyduğunuz genişbant nispetinde hizmet alırsınız.
 • Standart MPLS VPN ile benzer güvenilirlikte hizmet alırsınız.
 • Karmaşık yapıdaki şirketinizin ihtiyaçları için size özel çözümlere size özel ilgi ile ulaşırsınız.
 • Yetkin IT ekibinin bilgi birikimi ve uzmanlığından yararlanarak; kurulum, arıza tespiti ve müdahalede proaktif, hızlı ve etkin çözümlere ulaşırsınız.
 • 7/24 izlenebilir, ölçülebilir İşNet güvencesinde bir uzman servis alırsınız.
Fiyat Bilgisi
 • Müşteri uç sayısına ve talep edilen hıza göre projelendirilir ve aylık olarak ücretlendirilir.


VAE - VPN Hizmetleri
VAE - VPN Hizmetleri İŞNET VAE (Veri Akış Erişimi)

İŞNET VAE (Veri Akış Erişimi) İşNet, yerleşik operatör ile Veri Akış Erişimi (VAE) anlaşmasını imzalayarak müşterilerine, çok daha uygun fiyatlar ile İşNet kalitesini hissettirebileceği bir hizmet sunmaktadır. VAE hizmeti, yerleşik operatörün sahip olduğu ADSL şebekesi üzerinden abonelerine farklılaştırılmış hizmet sunabilmesi için trafiğin toplama noktalarında teslim alınarak İşNet omurgasına taşınmasıdır.

İşNet ile VAE kapsamında yerleşik operatörlerle 33 noktada arabağlantı kurularak, müşterilerinin trafiğini yerleşik operatör toplama noktasından teslim almakta ve yüksek teknoloji ile donatılmış kendi omurgasına taşıyarak ADSL, VDSL ve G.SHDSL internet ve kapalı devre MPLS VPN hizmeti sağlamaktadır. İşNet VAE hizmeti ile birlikte başvuru, hat tesisi, nakil, iptal ve hız artırımı gibi iş süreçlerini de hızlandırmıştır.

ADSL - VDSL ve G.SHDSL VAE VPN Avantajları
 • ADSL - VDSL ve G.SHDSL VAE VPN İşNet VAE VPN hizmeti ile birlikte İşNet omurgasına ADSL bağlantı ile katılan müşterilerine 81 ilde bulunan kendi POP noktası ile yüksek teknolojiye sahip omurgası üzerinden hizmet sunmaktadır.
 • Bu hizmet ile çok noktalı işletmeler, KOBİ ve büyük kurumlara yüksek hızda ve kesintisiz kapalı devre VPN hizmeti sunulabilmektedir. İşNet mevcut altyapının durumu, hat kalitesi ve yerleşik operatör santraline olan uzaklığı temel alınarak müşteri ihtiyaçlarına göre ADSL, VDSL ve G.SHDSL MPLS VPN hizmeti sunmaktadır.
 • G.SHDSL VAE VPN (Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı): İndirme (download) ve yükleme (upload) hızları birbirine eşit DSL teknolojisidir. İşNet G.SHDSL bağlantı tipini download ve upload veri trafiğinin birbirine yakın olduğu durumlarda önermektedir.
 • ADSL/VDSL VAE VPN: 24 Mbps'ye kadar limitsiz ve kotalı seçenekleri ile upload (yükleme) ve download (indirme) için farklı bağlantı hızı sunan asimetrik veri iletişimi sağlanır. İndirme hızı, yükleme hızına göre daha yüksektir. İşNet ADSL VAE VPN hizmetini indirme hızının, yükleme hızına oranla daha yüksek olduğu durumlarda önermektedir.Sözleşmenizde aksi kararlaştırılmadıkça yazılı olarak bildirmek şartı ile her zaman sona erdirilebilir. Fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içinde aboneye sunulan HİZMET kısıtlanır ya da durdurulur. Fesih talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün içinde de fesih işlemi gerçekleştirilir.